Wandeling Stinsenplanten Duinvliet en Elswout

We gaan op zoek naar stinsenplanten. We vertellen iets over de buitenplaatsen Duinvliet en Sandenhoeff en hun bewoners. Waar komen stinsenplanten vandaan? Hoe kwamen ze op de buitenplaatsen terecht?

Woensdag 10 april
Aanvang: 14.00 uur
Verzamelen bij de ingang van Duinvliet bij de Vissersvrouw, tegenover Elswout.

Graag aanmelden.