ANBI

ANBI voordelen

De Stichting Tuin van Haarlem heeft de ANBI Status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs die hiermee hun giften kunnen aftrekken van de belasting.
Het RSIN nummer is 817697342
Het rekeningnummer bij de bank is NL48 RABO 0101 7939 01

Doel en Missie

  • het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem,
  • het bevorderen van de belangstelling voor dit gebied in de ruimste zin,
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur