Bestemmingsplan Binnenduinrand

Het Bestemmingsplan Binnenduinrand is op 19 juli 2017 goedgekeurd door de gemeente Haarlem en gepubliceerd in de Staatscourant.

Het bestemmingsplan 2017 is consoliderend van aard en is gebaseerd op het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2007 met een aantal tussentijdse aanpassingen.

Evenals als bij het Bestemmingsplan 2007, heeft de stichting samen met de Belangengroep Agrarische Ondernemers in het Westelijk Tuinbouwgebied, in de voorbereiding van deze versie geparticipeerd.

Onder Doelstellingen heeft de Stichting Tuin van Haarlem aangegeven hoe zij een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkelingen in het Westelijk Tuinbouwgebied. Een deel van de ideeën van de Stichting zijn overgenomen.

Het bestemmingsplannen is te lezen op de website van de gemeente Haarlem. Bestemmingplan van ons gebied.