Publicaties Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vanaf 2001

De ontwikkeling van een Tuinbouwgebied

Onderzoeksproject Lex Visser augustus 2019

Bomen en struiken van het Houtmanpad

Anneke Koper schreef in 2012 Boomstobben Houtmanpad Haarlem, met prachtige foto’s van zijn vele karakteristieke bomen en struiken. Mede dank zij deze notitie is de charme van het Houtmanpad behouden gebleven.

Binnenduinrand, Tuin van Haarlem

ISBN 90-810042-1-2, 2005, Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem. Bijdragen van o.a. Louis Ferron, Wim Vogel, Paul Marselje e.a.

Natuurherstel in het Westelijk Tuinbouwgebied

Piet Kelder in “Duin” het magazine van de Stichting Duinbehoud[pdf], jaargang 31, nummer 1 / 2, oktober 2008.

Rust in beweging

Foto-impressie van het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, ca 2001.

Rust in beweging, een wandeling langs cultuur en landschap

Piet Kelder, een uitgave van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem ter gelegenheid van de manifestatie “Land in Zicht” in 2003.

Rust in beweging, DVD-film

Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem 2005, productie Bunker 8 met o.a. Paul Witteman.

Stadsnatuurpark

Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem 2006, analyse en visie betreffende het te realiseren Stadsnatuurpark[pdf] aan de Noordzijde van het WTG. Door gemeente Haarlem gebruikt bij de presentatie van de plannen in 2007 in een gemeentelijke brochure[pdf].

De Tuin van Haarlem

Film ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, 2016, productie Bunker 8, met o.a. Dieuwertje Blok.

Zicht op de natuur

Natuuronderzoeksrapport[pdf] Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem: KNNV, A.H Koper e.a., maart 2005.

Flyers

Flyers[pdf] worden vanaf ca. 2013 geproduceerd en in de omliggende wijken verspreid.

Affiches

Affiches werden geproduceerd ter gelegenheid van de tentoonstellingen in 2005 en 2016[pdf].