Tuin van Haarlem

Wij noemen het Westelijk Tuinbouwgebied ook wel de ‘Tuin van Haarlem’. Het is een ’tuin’ die het waard is behouden te blijven.
Als blijvend cultuurhistorisch natuur monument, als buffer tussen landgoed Elswout en stad Haarlem maar bovenal een tuin waar Haarlemmers en passanten de hectiek van de stad achter zich kunnen laten en zich kunnen verpozen.

Help ons de tuin van Haarlem te beschermen

De bedreiging van het Westelijk Tuinbouwgebied

In dit prachtige, oudste tuinbouwgebied van Noord-Holland werden al meer dan vierhonderd jaar geleden de eerste bollen gekweekt. Maar door steeds meer kleine en grotere uitbreidingen van gebouwen en ander gebruik dreigt het gebied kleiner te worden. Terwijl Haarlem nog maar heel weinig openbaar groen heeft. Samen met de Hekslootpolder is dit nog het enige groene open gebied in Haarlem. Steeds meer tuinders vertrekken. Dus veel land is niet meer in gebruik als tuinbouwgebied. Gelukkig is volgens het bestemmingsplan bouwen niet toegestaan.

Behoud de ecologische buffer.

Het tuinbouwgebied is een ecologische buffer tussen de stad en de natuur. Een ’tuin’ die behouden moet worden. Een rustpunt voor veel stadsbewoners. Waar wandelaars en fietsers genieten van de weidse natuur. De Stichting Tuin van Haarlem zet zich in voor het behoud van deze unieke plek. Dat doen we niet alleen, dan doen we samen met de grondeigenaren, gemeente, provincie en de bewoners van Haarlem. Wij willen er voor zorgen dat het gebied zich weer kan herstellen. Met behulp van slimme stuwen en door het maken van ecospots wordt het weer de mooiste tuin van Haarlem. Waar je kunt genieten op de paden en samen met je kinderen kunt kijken naar de grote diversiteit van planten en dieren. Dat is onze droom. En met jouw hulp kan die droom werkelijkheid worden.