Tuin van Haarlem

Help ons de tuin van Haarlem te beschermen

De geschiedenis van het Westelijk Tuinbouwgebied

Tussen de Randweg en de duinrand in het westen van Haarlem ligt het Westelijk Tuinbouwgebied. In dit prachtige, oudste tuinbouwgebied van Noord-Holland werden al meer dan vierhonderd jaar geleden de eerste bollen gekweekt. 

Maar door steeds meer kleine en grotere uitbreidingen van gebouwen en ander gebruik dreigt het gebied kleiner te worden. Terwijl Haarlem nog maar heel weinig openbaar groen heeft. Samen met de Hekslootpolder is dit nog het enige groene open gebied in Haarlem. Steeds meer tuinders vertrekken. Dus veel land is niet meer in gebruik als tuinbouwgebied. Gelukkig is bouwen niet toegestaan.

Behoud de ecologische buffer.

Het tuinbouwgebied is een ecologische buffer tussen de stad en de natuur. Een ‘tuin’ die behouden moet worden. Een rustpunt voor veel stadsbewoners. Waar wandelaars en fietsers genieten van de weidse natuur. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem zet zich in voor het behoud van deze unieke plek. Dat doen we niet alleen, dan doen we samen met de grondeigenaren en de bewoners van Haarlem. Wij willen er voor zorgen dat het gebied zich weer kan herstellen. Met behulp van slimme stuwen en door het maken van ecospots wordt het weer de mooiste tuin van Haarlem. Waar je kunt genieten op de paden en samen met je kinderen kijken naar hoe het laagveen weer water vasthoudt. Dat is onze droom. En met jouw hulp kan die droom werkelijkheid worden.

Help!

De Stichting nodigt iedereen uit om ons te helpen. En helpen doe je al snel. Hoe? Met een eenmalige donatie of door ook een Vriend te worden. Met veel vrienden sta je tenslotte sterk. Er zijn ook plannen om grond zelf aan te kopen, want dit gebied moet behouden blijven. Hoe dan ook. 

Alvast dank voor je steun.

Doneer en steun ons € -