Meewerkdag in Duinvlietsbos

Het Duinvlietsbos staat bekend om zijn vele prachtige Stinsenplanten in het voorjaar. Veel Haarlemmers genieten van dit deel van het Westelijk Tuinbouwgebied. Nadeel van dit intensieve gebruik is dat er steeds meer en bredere paadjes in het bos ontstaan, olifantspaadjes genoemd. Hierdoor klinkt de bosgrond in en wordt hard.
Zo verdwijnen meer en meer stinsenplanten.

Zaterdag 6 oktober was het weer zover. Het zonnetje scheen en met een klein groepje vrijwilligers werd, onder leiding van boswachter Rien de Vries, het jaarlijkse onderhoud gepleegd aan ons mooie Duinvlietsbos.
Ten eerste zijn zo veel mogelijk olifantspaadjes opnieuw dichtgezet met boomstammen. Hiermee hopen we ook nu weer (enigszins) te voorkomen dat er door de velden met beschermde Stinsenplanten wordt gelopen zodat iedereen volgend voorjaar weer volop kan genieten van de sneeuwklokjes, de velden met boshyacintjes, en het geurende daslook.
Daarnaast hebben we de jonge scheuten (ook wel “rokken” genoemd) aan de voet van de Lindes gesnoeid, zodat er langzaamaan weer een lindelaan zichtbaar wordt.
Tevens is ons bankje dieper in de grond geplaatst, zodat iedereen weer fijn kan zitten, zonder met de benen boven de grond te bungelen.Comfortabel zitten op het bankje in het Duinvlietsbos

Volgend jaar oktober gaan we weer “op herhaling” en hopen op nog meer vrijwilligers uit onze vriendenkring en daarbuiten. Voor broodjes, koffie en thee wordt gezorgd. We houden u op de hoogte.

N.B. Wandelaars, hondenbezitters en fietsers roepen wij op om rekening te houden met de kwetsbaarheid van het Duinvlietsbos en op de paden te blijven!

 

De Nieuwsbrief 2018 #2

In deze Nieuwsbrief nr 2 2018 schrijven wij over:

– de meewerkdag in het Duinvlietsbos
– hoe wij Rust bij de Kust steunen tegen het race lawaai van het circuit Zandvoort
– de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
– het bezoek van burgemeester Wienen aan het WTG
– de 500e vriendin die zich dit jaar aanmeldde
– en…. tot slot een voorspoedig en ‘groen’ 2019

Deelgebied zuid in winter met berijpte bomen

Lezing George Berenschot: Wederopbouwdag Rotterdam

Datum: woensdag 14 november
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: Buurt Vereniging Overveen, Vrijburglaan 17, Overveen

Wat we doen

Wat moest er in Rotterdam weder worden opgebouwd en waarom?
Over het militaire nut en de politieke noodzaak van het bombardement op Rotterdam en de daarop volgende stadsvernieling die als stads-vernieuwing werd gepresenteerd.

Deelnemers krijgen koffie of thee.Hoe een verwoeste stad herop te bouwen?

Thema avond ‘Ooievaarsnest in het WTG’ gaat niet door

De thema avond van 14 november gaat niet door.

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH) nodigt u graag uit voor een bijeenkomst op woensdagavond 14 november a.s. met als onderwerp:

Haalbaarheid ooievaarsnest in het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) van Haarlem.

Vanaf 1969 toen de ooievaars in Nederland zo goed als verdwenen waren, is een herintroductie-project gestart. Met succes; de laatste jaren worden ook bij ons in de buurt weer meer ooievaars gesignaleerd. In Santpoort is intussen een nest bewoond door een koppel ooievaars. In het WTG worden ook weer met enige regelmaat één of meer ooievaars waargenomen. SWTH zou graag de (terug)komst van ooievaars bevorderen. Wij stellen daarom voor een ooievaarsnest te plaatsen in dit gebied indien dat uw instemming en die van de meerderheid van de vrienden krijgt.

Het plaatsen van een nest is o.i. enerzijds interessant omdat het teruggrijpt op de historie; er stond een ooievaarsnest langs de Marcelisvaart in het zicht van Elswout tot en met 2de helft 19de eeuw. Anderzijds kan het plaatsen van een ooievaarsnest het groene karakter van het gebied alleen maar versterken. Laat dat nou net één van de doelstellingen* van onze stichting zijn!

Dit onderwerp wordt ingeleid door de deskundige én betrokken spreker mevrouw van der Lee van de Stichting Ooievaars Research & Knowhow (Stork). Zij zal in een aansprekende presentatie uitgebreid op het leven van de ooievaar en wat daar mee samenhangt – dus ook het plaatsen van een nest – ingaan.
Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen.

We verwachten aan het eind nog enige tijd over te hebben om met u kort van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die u ziet voor het versterken van het open en groene karakter van het WTG. Dit kan een bijdrage zijn aan de nadere invulling van de visie van SWTH. Naar onze verwachting kan daarin ook het onderwerp voor een volgende thema-avond schuilen.

Graag dus tot 14 november.
NB: Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, zouden we wel graag van u vernemen hoe u staat tegenover het plaatsen van een ooievaarsnest in het WTG.

> Ja, ik meld me aan voor 14 november
> Ik kan niet aanwezig zijn maar geef graag mijn mening

*) “Het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk Tuinbouwgebied. “

De thema avond gaat niet door.

Datum: Woensdagavond 14 november 2018
Tijd: inloop 19:30 uur
Programma: 20:00 tot 22:00 uur
Plaats: Badhuis Leidsebuurt, Leidseplein 49, Haarlem

Rust bij de Kust

Acties van platform “Rust bij de Kust” in de zomer van 2018

Rust bij de Kust heeft het druk gehad. Wij hebben informatie verspreid over de aanpak van geluidoverlast op en rond het Circuit. Wij hebben contact gelegd met de hoofdrolspelers: gemeente Zandvoort en de Omgevingsdienst IJmond. Bovendien hebben wij spreektijd gekregen bij commissievergaderingen van de provincie en van diverse gemeenten. Vele handen maken licht werk, vandaar dat meer medewerkers welkom zijn bij Rust bij de Kust.Raceauto ingevoegd in foto duinen

Alle gemeenten rondom Zandvoort zijn door ons geïnformeerd over onze standpunten. Na de zomervakantie zullen wij alle gemeenteraadsfracties opnieuw benaderen en attent maken op de rol die zijn kunnen spelen vanuit hun verantwoordelijkheid.

Het gebied rondom Zandvoort is geliefd bij duizenden bezoekers, wandelaars en fietsers die daar genieten van de natuur en de landgoederen. Rust en stilte staan daarbij hoog genoteerd als een kwaliteit waar mensen naar op zoek zijn.

Bovendien kunnen tienduizenden omwonenden op meer dan 230 dagen per jaar ongevraagd “genieten” van de race-geluiden van het Circuit. Want de regels worden niet overschreden, maar in de praktijk wordt het lawaai wel als overlast ervaren: te vaak en teveel.

Rust bij de Kust zoekt versterking.

Ons clubje is klein maar tamelijk divers samengesteld. Er is juridische kennis, er is technische kennis, er is veel ervaring met publieksvriendelijk campagne voeren. Wij willen de groep graag uitbreiden met mensen die misschien eenmalig of misschien vaker willen meedoen met een van onze activiteiten. Dat kan van alles zijn. Een middag handtekeningen ophalen bij de ingang van een natuurgebied. Maar ook: informatie verzamelen bij een bepaalde gemeente waar u toevallig een ingang heeft. Meewerken aan onze publiciteit, gesprekken voeren met instanties. Inzet voor hand en spandiensten wordt zeer gewaardeerd, specialistische kennis is mooi, maar niet noodzakelijk.

Belangstelling? Neem contact met ons op via rustbijdekust@gmail.com

500e Vriend Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem kent vele vrienden rondom het gebied die haar doelstelling, een open en groen WTG, ondersteunen.
Onlangs mochten we onze 500 e vriend verwelkomen. Een vriendin, om precies te zijn.
Mevrouw Geels woont in de Leidsebuurt, één van de versteende buurten in Haarlem. Het WTG is DE plek voor bewoners van deze buurt om een “groen ommetje” te maken.

Op 19 september werd mevrouw Geels, vergezeld door familie en een vriendin,
verwelkomd en in de bloemetjes gezet. De voorzitter, Wim Gerlagh, bedankte mevrouw Geels voor haar steun. Hij benadrukte het belang van de steun van vrienden aan de stichting; hoe meer vrienden, hoe sterker onze stem richting politiek.

Mevrouw Geels kreeg als aandenken de ingelijste foto die een eerste prijs won tijdens onze fotowedstrijd in 2017. Ze was blij verrast en de kleinkinderen waren trots op hun oma.

Mevrouw Geels, met foto van WTG en kleindochter

Een welkom voor Jos Bellaart als werkgroep-lid

Jos Bellaart werkte jarenlang voor de wijkraad Ramplaankwartier, eerst als secretaris, later als penningmeester. Hij weet dus veel van wat er in het WTG gebeurt, omdat de wijkraad en Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem al vele jaren en op allerlei gebied samenwerken.

Jos vindt dat de SWTH zeer goed werk doet, vooral om bebouwing in het gebied te voorkomen en om de historische zichtlijnen op de stad te behouden.
Als voorbeelden noemt Jos de plannen van de Biemond-garage die een gebouw van 18 meter hoog wil neerzetten op de hoek Randweg/Zijlweg, de plannen rond Plaza West en het feit dat zelfs Groen-Links de deur openzet naar bebouwing binnen het WTG.
Jos: “Ik denk dat een stichting zoals de SWTH met zo’n 500 vrienden door de gemeente meer serieus genomen wordt dan een wijkraad.

Vooral contacten met de gemeente én het regelmatig schouwen van het gebied hebben Jos’ belangstelling en hij verheugt zich erop zich hiervoor in te zetten.

Jaarlijkse Meewerkdag Duinvlietsbos

Beste vrienden van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem,

Zin in een paar uurtjes werken in de natuur van het Westelijk Tuinbouwgebied?
Dat kan op zaterdag 6 oktober aanstaande in het Duinvlietsbos, tussen 10 en 14 uur.
Verzamelen op het hondenveldje in het Duinvlietsbos naast het Koepad.

Medewerkers van Staatsbosbeheer zullen de werkzaamheden begeleiden en voor het nodige  onderhoudsmateriaal, werkhandschoenen en koffie en thee zorgen.
Zorg zelf wel voor stevige schoenen of laarzen, werkkleding en zonodig regenkleding.

Staatsbosbeheer komt handen te kort bij het onderhoud van dit bos van het voormalige landgoed Duinvliet en is daarom erg blij als wij hen daarbij een dag willen helpen.
Het idee is onderhoudswerkjes van verschillende aard uit te voeren, zodat iedereen naar vermogen wat kan doen. De nadruk zal liggen het bevorderen van de groei van meer Stinzenplanten.

Jullie kunnen hiermee een  nuttig bijdrage leveren aan het behoud van ons mooie Westelijk Tuinbouwgebied en ook is het een uitgelezen kans om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het WTG.
En natuurlijk maken we er een gezellige dag van.

Als je belangstelling hebt, geef je dan voor 4 oktober op.
Wij hopen op een hoge opkomst!

Wim Gerlagh, voorzitter SWTH

Uitspraak Raad van State

De Raad van State deed op 25 juli uitspraak over het beroep van een aantal tuinders, eigenaren en bewoners tegen het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017 van de gemeente Haarlem. De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem heeft, op basis van dit beroep, in een eerder stadium hierop schriftelijk gereageerd.

Hieronder beschrijven we heel beknopt de belangrijkste punten van de uitspraak:

 • Een bewoner maakte bezwaar tegen de beperking van de bouwmogelijkheden aan voor – en zijkant van zijn huis. Dit beroep werd deels gehonoreerd.
 • Over de wel of niet openbare toegankelijkheid van het Marcelisvaartpad vanaf de Leendert Meeszstraat deed de Raad van State helaas geen uitspraak.
 • De gebouwtjes op de volkstuinen achter de kassen parallel aan het Marcelisvaartpad zijn en blijven illegaal.
 • Bij eventuele uitbreiding van bestaande bouwwerken zal, zoals ook in het Bestemmingsplan staat, rekening gehouden moeten worden met de zichtlijnen en zichtvelden op de Oude en de Nieuwe Bavo.
 • De aanleg van een ‘natuurtuin’ met hoge beplanting door een bewoner in het gebied was inzet van de discussie of dit passend is in de voorgenomen natuurontwikkeling. Volgens de Raad van State sluit deze tuinaanleg niet aan op de planregels. De openheid van het gebied is hier leidend. Over de rechtmatigheid van deze (illegale) tuinaanleg, die de openheid in het gebied verstoort, loopt nog een procedure bij de Rechtbank Noord-Holland. In september volgt de uitspraak in deze zaak.
 • Het is geen probleem volgens de RvS dat de paarden bij het Duinvlietsbos in het grasland lopen, maar de paardenbak en paardenstallen zijn en blijven, ook in het nieuwe bestemmingsplan illegaal.
 • Een tuinder ging ervan uit dat er voorlopig geen natuurontwikkeling in deelgebied Zuid zal plaatsvinden, zodat hij zijn bedrijf kan voortzetten. Echter, er bestaat een concreet voornemen van de Provincie om hier natuur te ontwikkelen. De Raad van State heeft daarom het argument van de tuinder verworpen.

Al met al is de SWTH van mening dat de meeste uitspraken gunstig zijn voor het gebied en in lijn met het beleid van de gemeente Haarlem: een groen en open Westelijk Tuinbouwgebied!

Nieuwsbrief nr. 1, voorjaar 2018

In deze Nieuwsbrief nr 1 voorjaar 2018 schrijven wij over:

 • de drukbezochte thema-avond over het Bestemmingsplan en de Omgevingswet
 • de meewerkdag door vrienden in het Duinvlietsbos
 • onze nieuwe secretaris
 • de vele rondleidingen en lezingen
 • ons standpunt over de Formule 1 races in Zandvoort
 • onze voortdurende zorgen over de zichtlijn op de Nieuwe Bavo
 • en…het standpunt van SWTH over woningbouw in Haarlem

Rust bij de Kust: #2

Formule 1 in Zandvoort

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem volgt en ondersteunt via haar vertegenwoordiger in het platform Rust bij de Kust de plannen met het circuit.

Naast het inspreken bij de Raadscommissie gemeente Zandvoort, de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu van de Provincie Noord-Holland en de contacten met het overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn er ook contacten met de omliggende gemeenten over de omgevingseffecten van het circuit.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat overheidsinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen. De natuur- en de rust- en stiltegebieden in Zuid-Kennemerland zijn van grote waarde voor de inwoners en bezoekers.

Zie hun website www.rustbijdekust.nl
Onze vrienden van Platform Rust bij de Kust hebben nu ook een Facebookpagina en een nieuwsbrief.

Burgemeester bezoekt Westelijk Tuinbouwgebied

Burgemeester Wienen heeft op uitnodiging van het bestuur van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem vrijdagmorgen 1 juni een deel van het gebied verkend. Wij kregen de gelegenheid om in een anderhalf uur durende wandeling de bijzondere kenmerken van het gebied waarin het Ramplaankwartier ligt onder zijn aandacht te brengen.

We bezochten de gebieden met bloementeelt tussen de Leendert Meeszstraat en de Marcelisvaart van de agrarische bedrijven, de weidegebieden langs het Koepad, het open gebied ten Zuiden van de Marcelisvaart en het terrein van en rondom de Stadstuinderij. Daarbij was er ruimschoots gelegenheid te spreken over zaken die met het oog op het bereiken van de doelstelling* van onze Stichting goed gaan en zaken die wij als minder wenselijk ervaren.

Heel aardig was ook dat enkele bewoners en gebruikers van het gebied de gelegenheid aangrepen om hun wensen en verlangens aan de burgemeester voor te leggen. En ook zij vonden bij de heer Wienen een luisterend en vooral belangstellend oor. Mede omdat ook het weer aan alle kanten meewerkte was de stemming goed en kijken wij terug op een geslaagd bezoek.

*) Doelstelling: het bewerkstelligen van een zo goed mogelijk behoud, herstel, ontwikkeling en beheer van natuur, landschap en milieu en van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden in het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) te Haarlem.

Plaza West

De stichting maakte bezwaar tegen het voornemen van de gemeente om af te wijken van de voorgeschreven bouwhoogte.

De gemeente wil toestemming geven voor woningen op het dak van het AH gebouw, de zogenaamde “strandhuisjes”.

In het bezwaar tegen de plannen met Plaza West heeft de SWTH aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met de zichtlijn op de Nieuwe Bavo. Het bouwplan is hier niet aan getoetst. Ook de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit houdt hier geen rekening mee. Echter, het structuurplan en andere gemeentelijke plannen verwijzen wel naar deze zichtlijnen. De schade die het bouwplan toebrengt aan deze zichtlijn is onherstelbaar.

Hoewel wij niet tegen bebouwing zijn, is het is o.i. geen goede beslissing om in afwijking van het geldende bestemmingsplan de voorgeschreven bouwhoogte met 10% te overschrijden. De gemeente heeft ons bezwaar verworpen. Er zou geen sprake zijn van onevenredige aantasting van de zichtlijn.