Piet Kelder in tijdschrift DUIN

Piet Kelder in tijdschrift DUIN over natuurherstel in het WTG

In DUIN, het kwartaalblad van de Stichting Duinbehoud, staat in nr. 1/2 van oktober 2008 een artikel van de hand van Piet Kelder.
Piet Kelder is landschapsarchitect en lid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem.

Het artikel geeft een goed overzicht van de stand van zaken en de natuurlijke kwaliteiten van het gebied ([pdf]hier het gehele artikel).
Besproken worden:

 • Ontwikkeling en plannen
 • Natuurlijke kwaliteiten
 • Realisatie

Het Westelijk Tuinbouwgebied is gelegen op een voormalige strandvlakte, tussen de binnenduinrand met het landgoed Elswout aan de westzijde en de stad Haarlem aan de oostzijde. Het gebied bestaat onder meer uit weilanden bij Elswout, maar ook het Duinvlietbos ligt in het gebied. Het geheel behoort tot het Nationaal Park Zuid Kennemerland en is aangewezen in het kader van Natura 2000.

Oproep van de Stichting Duinbehoud om donateur te worden.

Nieuwsbrief nr.1

Nieuwsbrief nr.1 van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

24-9-2008

Geachte lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief die we hebben verzonden. We willen u graag regelmatig op de hoogte brengen van de stand van zaken van onder andere het beroep bij de Raad van State. Maar ook andere ontwikkelingen zullen we op deze wijze publiceren.

De mailadressen die we gebruiken, hebben we verzameld tijdens de verkoop van onze DVD en tijdens de handtekeningenactie voor het bezwaarschrift tegen het besluit van de provincie om een deel van het bestemmingsplan “Binnenduinrand” niet goed te keuren. Tevens verzenden we de nieuwsbrief aan een aantal persadressen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, reageer dan via deze mail. Indien u anderen wilt attenderen op het bestaan van deze nieuwsbrief, stellen wij dat natuurlijk zeer op prijs!

In deze nieuwsbrief:

 1. Wijkfeest Ramplaankwartier
 2. Bestemmingsplan “Binnenduinrand”
 3. Bestemmingsplan Oosterduin
 4. Bewonersondersteuning
Wijkfeest Ramplaankwartier

Wijkfeest

Zaterdag 27 september aanstaande zal in het Ramplaankwartier het 2-jaarlijkse wijkfeest worden gevierd vanaf 12.00 uur. Naast veel leuke activiteiten, zoals een rommelmarkt en optredens van onder andere het wijkkoor He Buuf, zullen wij met een stand aanwezig zijn.

Wij bevinden ons naast de stand van de Wijkraad Ramplaankwartier in de buurt van De Stinkende Emmer oftewel het Wapen van Kennemerland bij het grote podium. U kunt daar onze flyer en een mooie postkaart krijgen. Tevens verkopen wij onze Bundel “Binnenduinrand, Tuin van Haarlem” (Euro 2) en onze dvd met de titel “Rust in beweging” (Euro 7,50). Ook kunt u vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen.

Verder roepen wij het publiek op om deel te nemen aan onze stichting. Wij hebben nodig:

 1. Jurist met kennis van ruimtelijke ordening
 2. Boekhouder
 3. Actieve leden
 4. Garagebox voor ons archief
 5. En last but not least geld (zie het laatste onderdeel van deze nieuwsbrief)
Bestemmingsplan Binnenduinrand

Dit bestemmingsplan te vinden op de site van de Gemeente Haarlem. Let op, er is speciale software nodig om de documenten te kunnen lezen.
Zoals hierboven vermeld heeft de provincie het bestemmingsplan deels afgekeurd of zoals de provincie aangeeft: haar goedkeuring onthouden. Op 5 juli jongstleden hebben wij een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Op de site van de Raad van State staat dat zij als norm hanteert dat zij binnen een jaar na ontvangst van het beroepschrift uitspraak doet. De Raad van State schrijft over de duur:

“Dat lijkt een lange periode, maar in het begin van de procedure moeten partijen de mogelijkheid krijgen stukken in te sturen en schriftelijk op elkaars stukken te reageren. Daar is enige tijd mee gemoeid. Daarna vindt intern de juridische en inhoudelijke voorbereiding van de zaak plaats en wordt gekeken wanneer de ‘zaak op de rol’ kan worden geplaatst. Ook dat duurt enige tijd. Na de zitting moet de beslissing nog worden uitgewerkt in een uitspraak.”

Indien de zaak voor de Raad van State duidelijk is, zullen zij een uitspraak doen. In veel procedures wordt een rechtszitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen partijen hun standpunten mondeling toelichten en kunnen de staatsraden (de rechters) vragen stellen aan partijen. Als onze zaak op een zitting wordt behandeld, ontvangen wij hiervoor ten minste zes weken voor de zittingsdatum een uitnodiging.

We zitten nu in de fase dat de beroepschriften van andere partijen zijn binnengekomen. De Gemeente Haarlem heeft uitstel gevraagd en gekregen. Zij hebben een overzicht gepubliceerd met alle beroepschriften met hun commentaar daarop. Op deze site staan al deze beroepschriften genoemd met de beroepsgronden en de reactie van de gemeente. Degene die een beroepschrift hebben ingediend (appellanten) zijn:

 1. J.A. Sassen
 2. J.F. Stolvoort
 3. Stichting Ons Bloemendaal
 4. Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (wij dus)
 5. A.S.P. Demmers
 6. J.Th. Groenendijk
 7. Thoolen B.V.’s
 8. College burgemeester en wethouders Haarlem (is inmiddels ontvangen)
 9. W.S.M. Roosen

Onze inschatting is dat het nog in ieder geval 4 maanden duurt voordat we eventueel een uitnodiging voor een zitting kunnen verwachten. We houden u via deze site en de nieuwsbrief op de hoogte.

Bestemmingsplan Oosterduin

We maken ons ernstig zorgen over een aantal ontwikkelingen die mogelijk worden door het nieuwe bestemmingsplan Oosterduin.
Oosterduin vormt de zuidelijke grens van de Binnenduinrand, ook bekend onder de naam Westelijk Tuinbouwgebied.

Wat is het belang van de Stichting WTH? Ontwikkelingen daar zijn van invloed op het Westelijk Tuinbouwgebied. Een van de gevolgen van het bestemmingsplan Oosterduin zou kunnen zijn dat er een ‘harde grens’ ontstaat. Die ‘harde grens’ wordt gevormd door meer en hogere bebouwing, b.v. de Prof. van Gilseschool mag hoger en groter worden en er komt meer verlichting aan de kant van het Westelijk Tuinbouwgebied (bij de voetbalvelden). Dit doet o.a. afbreuk aan de Ecologische Hoofdstructuur die beoogd een open verbindingszone te zijn.

Bewonersondersteuning

De gemeente heeft de bewonersondersteuning, die liep via de Bouwbureaus, gewijzigd. Per saldo betekent het dat de wijkraden minder geld krijgen. Aangezien wij afhankelijk zijn van de wijkraden in ons gebied, betekent deze actie dat onze ondersteuning op losse schroeven komt te staan. De realisatie van onze doelstellingen dreigt hierdoor in het gedrang te komen.

Wij vragen u dan ook ons te ondersteunen in de vorm van donaties.
Dat kan via ons bankrekeningnummer:
Rabo 1017.93.901
t.n.v. St. West. Tuinbouwgebied
Haarlem

Wij danken u voor uw betrokkenheid met het Westelijk Tuinbouwgebied en voor uw inspanningen ten behoeve van onze stichting.

Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem (SWTH)
Secretariaat: p/a Leendert Meeszstraat 104
2015 JT Haarlem
tel:023 524 1727
www.swth.nl
info@swth.nl

172 handtekeningen voor bezwaarschrift

Zoals u mogelijk inmiddels weet, heeft GS van de Provincie Noord Holland voorjaar 2008 een deel van het Bestemmingsplan Binnenduinrand, waar de Gemeente Haarlem en vele betrokken Haarlemmers jarenlang aan gewerkt hebben, deels afgekeurd (zie ook het nieuwsitem daarover). Dankzij de inspanningen van de leden van de werkgroep zijn er bij het bezwaarschrift 172 handtekeningen verzameld. Het bezwaarschrift is 5 juni 2008 ingediend.

Advisering van wijkraden en bewonersgroepen op de tocht!

Dan is er de verandering in de bewonersondersteuning door de gemeente. Sinds 1 april dit jaar worden de wijkraden in Haarlem op een andere manier gefinancierd en ondersteund. De Bouwbureaus verleenden veel ondersteuning. Ze waren er om de mensen van de wijkraad maar ook de bewoners te helpen en adviseren bij zaken zoals contacten met de gemeente, aanvragen van subsidies, het doen uitkomen van wijkkranten, palenpest en inrichting van de wijk.

Deze bouwbureaus en hun medewerkers zijn opgedoekt! Daarvoor in de plaats zijn er nu de Regiomanagers, de mogelijkheid advies in te kopen van buitenaf, een eigen (beperkt) budget en een grote chaos omdat veel zaken onduidelijk zijn, niet goed geregeld en heel veel meer tijd kosten voor de wijkraden.
Hiermee is ook de ondersteuning van de Stichting WTG onder druk komen te staan. Indien u achter onze doelstellingen staat en het mogelijk wilt maken dat wij voor dit gebied blijven vechten, kunt u ons zowel als persoon als financieel ondersteunen door je aan te melden als lid en/of geld te storten op onze bankrekening.

Ons bankrekeningnummer bij de Rabo is:
1017.93.901
t.n.v. Stichting Westelijk Tuinbouwgebied
Haarlem

Wonen in een duintuin, een leven midden in het Westelijk Tuinbouwgebied

In Memoriam Marianne Andriessen-Canoy

7 oktober 1920 – 17 april 2008

Marianne Andriessen-Canoy

Op donderdag 17 april 2008 is een geacht lid van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem overleden. De begrafenis heeft plaatsgevonden dinsdag 22 april 2008 op de begraafplaats Adelbert in Bloemendaal. Voorafgaand vond een herdenking plaats in de R.K. kerk in Overveen. Tijdens deze mooie herdenking werd Marianne herdacht door haar kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en vrienden. Zij brachten diverse werken van de verschillende componisten binnen de familie Andriessen ten gehore.

Marianne Andriessen (1920) was het oudste lid van de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied en lid sinds de oprichting in 1996. Zij was de weduwe van de architect Nico Andriessen en woonde aan de Van Hogendorpstraat waar ze in 1959 kwam wonen.
In het tijdschrift “Beschreven Bladen” jaargang 3, nr. 8, november 1993, pp 475-480 schreef Marianne het artikel “Wonen in een duintuin” over hun leven in de bollenschuur, midden in wat we nu het Westelijk Tuinbouwgebied noemen. Het artikel is – met toestemming van de auteur – enigszins bekort en hier en daar aangevuld en is hier [pdf] te vinden. In het artikel een tekening van de keuken. Deze en onderstaande tekening zijn door Marianne in 1951 gemaakt.

Marianne tekening 1951

Marianne was ook één van de voormalige bewoners die op de film over het Westelijk Tuinbouwgebied “Rust in beweging” haar verhalen heeft verteld. Ter nagedachtenis aan haar hebben we een paar fragmenten met Marianne opgenomen.

Wij danken Marianne voor haar betrokkenheid bij en inzet voor het Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem!

Over de film “Rust in beweging” (een dvd) is op de site meer te vinden.

Bedroevend besluit

De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland neemt bedroevend besluit

Ondanks onze oproep en het dringend verzoek van meerdere partijen heeft GS afgelopen dinsdag 4 maart een triest besluit genomen (Besluit 5, blz. 2). Het zuidelijk deel van het westelijk tuinbouwgebied krijgt niet de bestemming natuur.
Onbegrijpelijk, aangezien de gemeenten Haarlem en Bloemendaal de bestemming natuur wensen. Sterker nog, de Provinciale Staten van de provincie zijn eveneens van mening dat deze bestemming de enige juiste is.
Op 12 november 2007 werd een motie van Provinciale Staten aangenomen om in het bestemmingsplan Binnenduinrand het zuidelijk deel van het WTG de bestemming natuur te geven.

De provincie laat daarmee de Gemeente Haarlem, de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied en alle groenliefhebbers in de kou staan. De overheid heeft het over betrokkenheid van de burger bij het bestuur van het land.
Dit soort besluiten geven een signaal af dat de jarenlange betrokkenheid van de burgers geen zin heeft gehad. Triest.

Het Haarlems Dagblad heeft op donderdag 6 maart j.l. een tweetal artikelen gepubliceerd onder de titels “Binnenduinrand terug bij af, Haarlem droef over besluit GS” en “Ik ga dealen aan de keukentafel, ook met de Deka, Albert Moens gaat Westelijk Tuinbouwgebied veilig stellen op zijn manier”. Op de site van het Haarlems Dagblad stond het onderwerp gepubliceerd en waren er circa 23 reacties.

Het is vanzelfsprekend dat wij het er niet bij laten zitten. Het is alleen jammer dat wij nu onze energie moeten richten op de provincie en Raad van State. Ook nu weer blijkt dat het zin heeft om het groen in onze omgeving te vertegenwoordigen. Het zou fijn zijn als meer mensen zich daarvoor willen inzetten. Indien u daarin geïnteresseerd bent mail ons dan.

Keur Bestemmingsplan Binnenduinrand goed!

Maandag 25 februari jl. heeft de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland opgeroepen om het bestemmingsplan “Binnenduinrand” integraal goed te keuren. De oproep is ook gezonden aan alle leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid (ROG) en Commissie Water, Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur (WAMEN) van de provincie Noord-Holland.

Wij hebben deze oproep gestuurd omdat wij hebben begrepen dat op dinsdag 4 maart een besluit genomen zou worden over het bestemmingsplan. Dat moet gebeuren omdat anders de termijn voor het bestemmingsplan zou verstreken. De discussie over de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) volgt eind maart. We zetten overigens nog steeds onze vraagtekens bij deze volgorde.

Wij hebben de leden van GS veel wijsheid gewenst bij de te nemen besluiten en de hoop uitgesproken dat jarenlange inzet van veel mensen (vrijwilligers, bewoners en de Gemeente Haarlem) beloond zouden worden!

Onze argumentatie is te vinden in deze bijlage die 25/2 aan GS is verzonden.

Om een idee te geven hoe het betreffende plandeel er nu uitziet en er in de toekomst uit zou kunnen zien (na een goed besluit van GS), de volgende tekeningen van Jook Bol.

Huidig