Bestuur

Kees HulsmanKees Hulsman

Voorzitter

Woonachtig in het Ramplaankwartier
Ervaring: veranderingsmanagement

Frits Anema

Penningmeester

Woonachtig in het Ramplaankwartier
Vorige functie: econoom en registeraccountant

Henk Meijer

Bestuurslid

Woonachtig in het Ramplaankwartier
Huidige functie: architect

Derk de Vries

Secretaris

Woonachtig in het Ramplaankwartier
Vorige functie: diverse functies in de cacao- en chocolade-industrie

Paula Warmerdam

Bestuurslid

Woonachtig in het Ramplaankwartier
Vorige functie: Secretaris SWTH

Beloningsbeleid

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied heeft geen werknemers.
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor activiteiten door of namens de stichting.

Taakverdeling bestuur