Beschouwingen over het WTG

“Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, onder deze titel kwam in 2005 een uitgave tot stand onder beheer van de toenmalige Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied te Haarlem, ISBN 90-810042-1-2.

De teksten uit 2005 bieden tezamen een interessante kijk op het Westelijk Tuinbouwgebied, daarom publiceren wij ze graag op onze website.

  1. Voorwoord bij “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, Piet Kelder
  2. “Het Tuinbouwgebied, een Hinnomsdal?”, Louis Ferron
  3. Openingswoord bij de expositie “Binnenduinrand, de tuin van Haarlem”, Frieda van Diepen-Oost
  4. Het Westelijk Tuinbouwgebied-lied, Paul Marselje
  5. “Wandelen door het Westelijk Tuinbouwgebied of: weg met de coniferen”, Wim Vogel
  6. “Westelijk Tuinbouwgebied, Cultuurhistorie tussen stad en duinrand”, Maria van Vlijmen
  7. “Zicht op de natuur”, Henk Wijkhuisen